Проверка на состојба

Проверка на состојба

За да ја проверите состојбата на Вашите платежните картички, трансакциски сметки, депозити, кредити или електронски плаќања притиснете - E – банкарство за физички лица.


За да ја проверите состојбата на Вашите платежни картички притиснете 24 x 7 - Проверка на состојбата на Вашите платежни картички.